• Trafikkseparasjon

  16.02.2016 | Artikkel | Maritime tjenester | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket forebygger ulykker på sjøen primært gjennom maritime tjenester som sjømerker, lostjeneste og trafikkovervåkning. Et annet viktig sjøsikkerhetstiltak er å utvikle og etablere seilingsregler i

 • Vestlandet

  18.12.2015 | Artikkel | Sjøtrafikkovervåking
 • Høring: Forslag til ny sjøtrafikkforskrift og endringer i forskrift om sikkerhetsavgift

  28.05.2015 | Artikkel | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket og representanter fra Samferdselsdepartementet har foretatt en full gjennomgang av gjeldende sjøtrafikkforskrift. Hensikten med revisjonen har vært å gjøre forskriften mer brukervennlig og å

 • Reduksjon i sikkerhetsavgiftene og økning i losavgiftene

  20.12.2019 | Artikkel | Los | Meldings- og informasjonstjenester | News | NTP | Sjøtrafikkovervåking
 • Statsråden lærte om Kystverket

  29.01.2014 | Artikkel | Akutt forurensning | Farled, fyr og merker | Farledsbevis | Havner | Havnesikring | Los | Meldings- og informasjonstjenester | Om Kystverket | Sjøtrafikkovervåking

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var i dag på besøk hos Kystverket, og fikk lære mer om både ansvars- og satsingsområdene til sin nye etat.

 • Forslag til avgifter for 2017 er ute til høring

  09.11.2016 | Artikkel | Avgifter | Farledsbevis | Los | Maritime tjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  I høringen om avgifter for 2017 foreslår Kystverket å videreføre fritaket for losberedskapsavgift for fartøy opp til 8.000 BT og 100 prosent rabatt for fartøy med høy score på miljøskipsindeksen ESI. Ordningene

 • Signerte rammeavtale for utbedring av VHF-kommunikasjon

  31.10.2017 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket har signert rammeavtale med den tekniske leverandøren Jotron for levering av nytt VHF-system. Rammeavtalen er en viktig del av Kystverkets modernisering og utvidelse av sjøtrafikksentraltjenesten

 • Avgifter i 2018

  04.01.2018 | Artikkel | Los | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking
 • Avgifter i 2019: Reduksjon i sikkerhetsavgiftene, ingen endring i losingsavgift eller losberedskapsavgift.

  21.12.2018 | Artikkel | Havner og farleder | Los | Meldings- og informasjonstjenester | News | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking
 • Besøk fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomité

  11.03.2014 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester | Sjøtrafikkovervåking

  Tirsdag 11. mars besøkte Stortingets transport- og kommunikasjonskomité Kystverket Vest i Haugesund. Digitalisering, forenkling og samhandling av maritime tjenester var noen av temaene under besøket.