• Forbereder seg på hektisk cruisesesong

  28.04.2017 | Artikkel | Los | News

  Cruisesesongen er allerede i gang og det tegner til å bli nok et rekordår for anløp i norske havner. Kystverkets lostjeneste er vel forberedt på jobben som venter.

 • Innfører losplikt på Svalbard

  13.10.2011 | Artikkel | Los | Regelverk

  Regjeringen gir sin tilslutning til Kystverkets anbefaling om å innføre en statlig lostjeneste for all skipstrafikk på Svalbard på tilsvarende måte som på fastlandet.

 • Cruisesesongen 2015 i gang

  05.06.2015 | Artikkel | Los

  Høysesongen for cruisetrafikk langs norskekysten har startet. Det betyr travle dager for Kystverkets lostjeneste. Det ligger an til en nedgang i antallet cruiseanløp til norske havner i år. Nedgangen blir

 • Robot skal fakturere losoppdrag

  13.02.2018 | Artikkel | Los | News

  Lostjenesten har tatt i bruk et robotisert program som skal fakturere nesten halvparten av alle losoppdrag, tilsvarende 21.000 oppdrag i året. For mange av Kystverkets brukere betyr det kortere ventetid

 • Endringer i Kystverket fra nyttår

  21.02.2019 | Artikkel | Los | Om Kystverket | Regelverk

  januar trer organisasjonsendringer i kraft i Kystverket. Vi gjør endringer innen losordningen, for å sikre et tydeligere skille mellom operativ lostjeneste og forvaltning. Det operative skilles ut i egen

 • Ny kontrakt signert

  20.01.2017 | Artikkel | Los | News

  I dag har Kystverket Lostjenesten signert ny tjenestekonsesjon med helikopterleverandør.

 • Lostjenesten fyller 300 år

  25.05.2020 | Artikkel | Kystkultur | Los | News

  Den 29. april 2020 markerer lostjenesten hele 300 år i tjeneste for å gi skipstrafikken en sikker seilas langs norskekysten. 

 • Utfordrende å lose ved Svalbard

  22.01.2016 | Artikkel | Los

  Kystverket trapper opp lostjenesten ved Svalbard. Å utføre losoppdrag i disse farvannene er en krevende manøver.

 • Kontakt losoldermannskapene

  16.03.2016 | Artikkel | Akutt forurensning | Los | Om Kystverket

  Kystverket Lostjenesten er organisert i syv losoldermannskapene som har ansvar for den operative driften av lostjenesten innenfor et geografisk område. Det enkelte losoldermannskap ledes av en losoldermann

 • Vil du bli los?

  07.06.2019 | Artikkel | Los | Om Kystverket

  Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig kunnskap om farvannet, samt maritim kompetanse og erfaring. Kystverket har ansvaret for