• Vil du bli los?

  07.06.2019 | Artikkel | Los | Om Kystverket

  Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig kunnskap om farvannet, samt maritim kompetanse og erfaring. Kystverket har ansvaret for

 • Presiseringer om konkurranseutsetting

  08.05.2014 | Artikkel | Los
 • Kystverkets innspill til losutvalgets utredning

  17.09.2013 | Artikkel | Los

  Kystverket ser to klare utfordringer i NOU-en, ”Med los på sjøsikkerhet”: Kostnadseffektivitet og skillet mellom myndighetsutøvelse og drift. Kystverket mener det er åpenbare gevinster ved å beholde lostjenesten

 • Losutvalget overleverte sin utredning

  10.06.2013 | Artikkel | Los
 • Vil du bli los?

  24.10.2018 | Artikkel | Los

  Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig kunnskap om farvannet, samt maritim kompetanse og erfaring. Kystverket har ansvaret for

 • Los 300

  10.02.2020 | Seksjon | Los
 • Lokale begrensninger

  Los

  Kystverket Lostjenesten har utarbeidet ulike lokale begrensninger og retningslinjer som grunnlag for hvert losoppdrag. Et oppdrag som ikke ombefattes av retningslinjene blir betraktet som ett uvanlig losoppdrag

 • Dialogmøte om losplikten på Svalbard

  12.12.2011 | Artikkel | Los | Regelverk

  Kystverket ønsker å orientere berørte parter om prosessen med gjennomføring av losplikt på Svalbard og å gi muligheten til å komme med innspill tidlig i prosessen med utvikling av regelverket. Vi inviterer

 • Høring - endring i lokal begrensning for bruk av farledsbevis i Andenes

  11.07.2017 | Artikkel | Høringer | Los | News

  Kystverket foreslår å endre den lokale begrensningen for bruk av farledsbevis inn til Andenes fra 75 til 90 meter. Bakgrunnen er at Lostjenesten nylig har revidert de lokale begrensninger for utførelse

 • Høring - endring i lokal begrensning for bruk av farledsbevis i Andenes

  29.08.2018 | Artikkel | Høringer | Los | News

  Kystverket foreslår å endre den lokale begrensningen for bruk av farledsbevis inn til Andenes fra 75 til 90 meter. Bakgrunnen er at Lostjenesten nylig har revidert de lokale begrensninger for utførelse