• Kystverkets innspill til losutvalgets utredning

  17.09.2013 | Artikkel | Los

  Kystverket ser to klare utfordringer i NOU-en, ”Med los på sjøsikkerhet”: Kostnadseffektivitet og skillet mellom myndighetsutøvelse og drift. Kystverket mener det er åpenbare gevinster ved å beholde lostjenesten

 • Presiseringer om konkurranseutsetting

  08.05.2014 | Artikkel | Los
 • Vil du bli los?

  24.10.2018 | Artikkel | Los

  Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig kunnskap om farvannet, samt maritim kompetanse og erfaring. Kystverket har ansvaret for

 • Losutvalget overleverte sin utredning

  10.06.2013 | Artikkel | Los
 • Dialogmøte om losplikten på Svalbard

  12.12.2011 | Artikkel | Los | Regelverk

  Kystverket ønsker å orientere berørte parter om prosessen med gjennomføring av losplikt på Svalbard og å gi muligheten til å komme med innspill tidlig i prosessen med utvikling av regelverket. Vi inviterer

 • Digital rutetjeneste - routeinfo.no

  12.11.2018 | Artikkel | Los
 • Høring - endring i lokal begrensning for bruk av farledsbevis i Andenes

  11.07.2017 | Artikkel | Høringer | Los | News

  Kystverket foreslår å endre den lokale begrensningen for bruk av farledsbevis inn til Andenes fra 75 til 90 meter. Bakgrunnen er at Lostjenesten nylig har revidert de lokale begrensninger for utførelse

 • Høring - endring i lokal begrensning for bruk av farledsbevis i Andenes

  29.08.2018 | Artikkel | Høringer | Los | News

  Kystverket foreslår å endre den lokale begrensningen for bruk av farledsbevis inn til Andenes fra 75 til 90 meter. Bakgrunnen er at Lostjenesten nylig har revidert de lokale begrensninger for utførelse

 • Høring: Losplikt på Svalbard

  11.07.2012 | Artikkel | Farledsbevis | Los | Regelverk

  Kystverket har sendt forslag om innføring av lostjenesten på Svalbard ut på høring. Forskriften skal tre i kraft allerede 1. juli 2012, men det foreslås overgangsordninger med trinnvis innføring av losplikt

 • Nedgang i ulykker

  29.06.2011 | Artikkel | Akutt forurensning | Los

  Kystverkets ulykkesstatistikk for 2009 viser at antall skipsulykker med los om bord har gått ned fra 15 i 2008 til 8 i 2009. Totalt ble det utført om lag 42 000 losoppdrag i 2009, mot om lag 48 000 i 2008