• Høring: Losplikt på Svalbard

  11.07.2012 | Artikkel | Farledsbevis | Los | Regelverk

  Kystverket har sendt forslag om innføring av lostjenesten på Svalbard ut på høring. Forskriften skal tre i kraft allerede 1. juli 2012, men det foreslås overgangsordninger med trinnvis innføring av losplikt

 • Digital rutetjeneste - routeinfo.no

  31.01.2020 | Artikkel | Los
 • Nedgang i ulykker

  29.06.2011 | Artikkel | Akutt forurensning | Los

  Kystverkets ulykkesstatistikk for 2009 viser at antall skipsulykker med los om bord har gått ned fra 15 i 2008 til 8 i 2009. Totalt ble det utført om lag 42 000 losoppdrag i 2009, mot om lag 48 000 i 2008

 • Nytt sommertokt med Gamle Oksøy

  10.07.2019 | Artikkel | Los | News | Om Kystverket

  Gamle Oksøy på tokt langs kysten nå i sommermånedene. Hovedformålet med turen i år er å forberede lostjenestens 300 årsjubileum i 2020.

 • Ny leverandør skal frakte losene

  01.04.2016 | Artikkel | Los

  driften av losbåttjenesten på Hvasser og Skipstandsand. Innen 1. juni skal NLT ha overtatt alle Kystverkets losbåtstasjoner og losbåter. 

 • Sesongtopp for losing

  07.10.2011 | Artikkel | Los

  Kystverket opplever for tiden utfordringer med å imøtekomme alle behov for los. Situasjonen varierer en del mellom landsdelene, men i enkelte områder med stor aktivitet er utfordringene forholdsvis store

 • Lettelser i losplikten

  11.11.2015 | Artikkel | Los | Om Kystverket | Regelverk
 • Losplikt

  13.01.2020 | Artikkel | Los | Regelverk
 • Svalbard - Losplikt og Farledsbevis

  27.11.2015 | Artikkel | Farledsbevis | Los | Regelverk

  juli 2012 ble losloven og forskriftene under losloven gitt anvendelse på Svalbard. Den statlige lostjenesten, losplikt og farledsbevisordningen gjelder dermed også på Svalbard.

 • Statsråden lærte om Kystverket

  29.01.2014 | Artikkel | Akutt forurensning | Farled, fyr og merker | Farledsbevis | Havner | Havnesikring | Los | Meldings- og informasjonstjenester | Om Kystverket | Sjøtrafikkovervåking

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var i dag på besøk hos Kystverket, og fikk lære mer om både ansvars- og satsingsområdene til sin nye etat.