• Høringsforslag til losavgifter og sikkerhetsavgifter i 2020

  05.11.2019 | Artikkel | Los | News | Sjøtrafikkovervåking

  Etter en periode med moderat justering i losavgiftene, foreslår Kystverket i høring om sektoravgifter for 2020 en økning i losavgiftene på 4,3 prosent. Sikkerhetsavgiftene foreslås redusert for tredje

 • Nedgang i antallet ulykker for lospliktige seilaser

  15.02.2013 | Artikkel | Los | Meldings- og informasjonstjenester | Sjøtrafikkovervåking
 • Brukerkonferanse

  11.05.2012 | Artikkel | Farled, fyr og merker | Meldings- og informasjonstjenester

  kystens ”hurtigtog”, e-navigasjon, og farledsgjennomgang var blant temaene som bøle presentert under Kystverkets brukerkonferanse i Geiranger i slutten av april.

 • Slotsvik glad for seks nye år

  16.04.2013 | Artikkel |

  kystdirektør. Det er store og spennende oppgaver som ligger foran oss, og jeg er overbevist om at vi i Kystverket skal klare å løse dem på en god måte.

 • Losberedskapsavgift

  18.07.2019 | Artikkel | Akutt forurensning | Avgifter | Los | Regelverk
 • Ny leverandør av tilbringertjeneste for los

  05.11.2015 | Artikkel |

  like god servicegrad for næringen. Det er konklusjonen når resultatet for konkurranseutsetting av Kystverkets tilbringertjeneste for los på sjø nå er klart. Det er selskapet Buksér og Berging AS som nå tildeles

 • Døpte losbåt i Tananger

  27.08.2013 | Artikkel |

  Tirsdag 27. august ble Kystverkets nyeste losbåt "Los 123" offisielt døpt. Losbåten har vært i operativ drift i Sør-Rogaland siden den ble levert til Tananger losstasjon i mai.

 • Foreslår reduksjon i losavgift

  21.11.2012 | Artikkel |

  Kystverket foreslår i 2013 å redusere losavgiften. De totale avgiftsendringene utgjør neste år en besparelse på 70 millioner kroner for skipsfarten.

 • Losavgifter

  27.12.2017 | Artikkel | Avgifter | Los | Regelverk
 • Ny losstasjon i Tananager

  10.01.2018 | Artikkel | Havner og farleder | Los | News