• Statsbudsjettforslag: Et femte Kystverkmuseum

  16.10.2015 | Artikkel | Kystkultur
 • Om Kystverkmusea

  18.12.2019 | Artikkel |

  Kystverkmusea er Kystverkets eget etatsmuseum. Det ble formelt opprettet i 2008, og er organisert som et nettverkssamarbeid mellom fire selvstendige museer: Lindesnes Fyrmuseum, Jærmuseet, Sunnmøre Museum

 • Ny leverandør skal frakte losene

  01.04.2016 | Artikkel | Los

  driften av losbåttjenesten på Hvasser og Skipstandsand. Innen 1. juni skal NLT ha overtatt alle Kystverkets losbåtstasjoner og losbåter. 

 • Høring: Forslag til ny sjøtrafikkforskrift og endringer i forskrift om sikkerhetsavgift

  28.05.2015 | Artikkel | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket og representanter fra Samferdselsdepartementet har foretatt en full gjennomgang av gjeldende sjøtrafikkforskrift. Hensikten med revisjonen har vært å gjøre forskriften mer brukervennlig og å

 • Lettelser i losplikten

  11.11.2015 | Artikkel | Los | Om Kystverket | Regelverk
 • Losavgifter og sikkerhetsavgifter for 2017 er fastsatt

  22.12.2016 | Artikkel | Avgifter | News
 • Kystverket Vest feirer 30 år

  04.10.2011 | Artikkel |

  I dag er det 30 år siden Kystverket Vest ble etablert i Haugesund. Årsdagen ble markert med tilbakeblikk på høydepunkter fra de siste tiårene.

 • Kystverkets ledergruppe

  19.11.2018 | Artikkel |

  Leiargruppa i Kystverket består av kystdirektøren, assisterande kystdirektør, avdelingsdirektørar, stabsdirektørar, regiondirektørar og driftseiningsleiarar. Du kan klikke på namnet til den enkelte for

 • Kystverkets leiargruppe

  03.02.2020 | Artikkel | Om Kystverket

  Leiargruppa i Kystverket består av kystdirektøren, assisterande kystdirektør, avdelingsdirektørar, stabsdirektørar, regiondirektørar og driftseiningsleiarar. Du kan klikke på namnet til den enkelte for

 • Sesongtopp for losing

  07.10.2011 | Artikkel | Los

  Kystverket opplever for tiden utfordringer med å imøtekomme alle behov for los. Situasjonen varierer en del mellom landsdelene, men i enkelte områder med stor aktivitet er utfordringene forholdsvis store