• Ny leverandør skal frakte losene

  01.04.2016 | Artikkel | Los

  driften av losbåttjenesten på Hvasser og Skipstandsand. Innen 1. juni skal NLT ha overtatt alle Kystverkets losbåtstasjoner og losbåter. 

 • Kystverkets ledergruppe

  19.11.2018 | Artikkel |

  Leiargruppa i Kystverket består av kystdirektøren, assisterande kystdirektør, avdelingsdirektørar, stabsdirektørar, regiondirektørar og driftseiningsleiarar. Du kan klikke på namnet til den enkelte for

 • Kystverkets leiargruppe

  12.07.2019 | Artikkel | Om Kystverket

  Leiargruppa i Kystverket består av kystdirektøren, assisterande kystdirektør, avdelingsdirektørar, stabsdirektørar, regiondirektørar og driftseiningsleiarar. Du kan klikke på namnet til den enkelte for

 • Sesongtopp for losing

  07.10.2011 | Artikkel | Los

  Kystverket opplever for tiden utfordringer med å imøtekomme alle behov for los. Situasjonen varierer en del mellom landsdelene, men i enkelte områder med stor aktivitet er utfordringene forholdsvis store

 • Losavgifter og sikkerhetsavgifter for 2017 er fastsatt

  22.12.2016 | Artikkel | Avgifter | News
 • Kystverket Vest feirer 30 år

  04.10.2011 | Artikkel |

  I dag er det 30 år siden Kystverket Vest ble etablert i Haugesund. Årsdagen ble markert med tilbakeblikk på høydepunkter fra de siste tiårene.

 • Losloven

  28.12.2016 | Artikkel | Los | Regelverk

  Lostjenesten er regulert av losloven som blant annet omhandler losplikt, hvordan losingen skal gjennomføres, farledsbevis og avgifter knyttet til losordningen.

 • Lettelser i losplikten

  11.11.2015 | Artikkel | Los | Om Kystverket | Regelverk
 • Losplikt

  28.12.2016 | Artikkel | Los | Regelverk
 • Statsråden lærte om Kystverket

  29.01.2014 | Artikkel | Akutt forurensning | Farled, fyr og merker | Farledsbevis | Havner | Havnesikring | Los | Meldings- og informasjonstjenester | Om Kystverket | Sjøtrafikkovervåking

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var i dag på besøk hos Kystverket, og fikk lære mer om både ansvars- og satsingsområdene til sin nye etat.