• Forslag til avgifter for 2017 er ute til høring

  09.11.2016 | Artikkel | Avgifter | Farledsbevis | Los | Maritime tjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  I høringen om avgifter for 2017 foreslår Kystverket å videreføre fritaket for losberedskapsavgift for fartøy opp til 8.000 BT og 100 prosent rabatt for fartøy med høy score på miljøskipsindeksen ESI. Ordningene

 • Svalbard - Losplikt og Farledsbevis

  27.11.2015 | Artikkel | Farledsbevis | Los | Regelverk

  juli 2012 ble losloven og forskriftene under losloven gitt anvendelse på Svalbard. Den statlige lostjenesten, losplikt og farledsbevisordningen gjelder dermed også på Svalbard.

 • Losplikt Svalbard

  14.01.2020 | Artikkel | Los

  Den statlige lostjenesten, losplikt og farledsbevisordningen gjelder også på Svalbard.

 • LOS 300 er utsett til neste år

  25.05.2020 | Artikkel | Los | News
 • Statsråden lærte om Kystverket

  29.01.2014 | Artikkel | Akutt forurensning | Farled, fyr og merker | Farledsbevis | Havner | Havnesikring | Los | Meldings- og informasjonstjenester | Om Kystverket | Sjøtrafikkovervåking

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var i dag på besøk hos Kystverket, og fikk lære mer om både ansvars- og satsingsområdene til sin nye etat.

 • Tok arrest i cruiseskip

  22.05.2014 | Artikkel |

  Independence of the Seas, ved kai i Ålesund. Dette skjedde med bakgrunn i store utestående krav til Kystverket.

 • En situasjon med losmangel

  07.10.2011 | Artikkel | Los

  vår er summen av en rekke faktorer og Kystverket har ansvaret for mange av disse. I forbindelse med de pågående forhandlingene om ny særavtale for losene i Kystverket, har sjøsikkerheten blitt dratt inn

 • Ingen flytting av losbordingsfeltet ved Færder i Oslofjorden

  02.02.2016 | Artikkel | Los | News | Ytre oslofjord
 • Oljegigant loset inn til Haugesund

  06.09.2017 | Artikkel | Los | News
 • I beredskap for uværet "Tor"

  08.02.2016 | Artikkel | Aksjoner | Akutt forurensning | Beredskap | News | Oljevern

  Kystverket samarbeider med andre beredskapsmyndigheter for å være best mulig forberedt når uværet "Tor" nå treffer kysten.