• I beredskap for uværet "Tor"

  08.02.2016 | Artikkel | Aksjoner | Akutt forurensning | Beredskap | News | Oljevern

  Kystverket samarbeider med andre beredskapsmyndigheter for å være best mulig forberedt når uværet "Tor" nå treffer kysten.

 • Årsrapport 2009

  12.07.2011 | Artikkel | Akutt forurensning
 • Ny versjon av Njord

  06.07.2011 | Artikkel |

  3. juni lanserer Kystverket en ny versjon av det elektroniske losformidlingssystemet Njord. Njord 3.0 inneholder en rekke nye funksjoner som gir bedre brukervennlighet.

 • Avgifter i 2018

  04.01.2018 | Artikkel | Los | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking
 • Tok arrest i cruiseskip

  22.05.2014 | Artikkel |

  Independence of the Seas, ved kai i Ålesund. Dette skjedde med bakgrunn i store utestående krav til Kystverket.

 • Ingen flytting av losbordingsfeltet ved Færder i Oslofjorden

  02.02.2016 | Artikkel | Los | News | Ytre oslofjord
 • Sikrere i nordområdene

  05.07.2011 | Artikkel |

  ustabile klimaet i det sårbare miljøet i nordområdene gir store utfordringer for sjøtransport. Nå har Kystverket og Universitetet i Tromsø (UiT) inngått avtale for å utdanne flere som kan navigere trygt i arktiske

 • Avgifter i 2019: Reduksjon i sikkerhetsavgiftene, ingen endring i losingsavgift eller losberedskapsavgift.

  21.12.2018 | Artikkel | Havner og farleder | Los | Meldings- og informasjonstjenester | News | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking
 • Nytt losnaust etablert på Fedje

  31.07.2014 | Artikkel |

  Lostjenesten i Bergensområdet har fått et nytt og moderne losnaust på Fedje. Losnaustet vil stasjonere 11 losbåtførere og losbåten ”Los 116” som betjener innseilingene til Sture og Mongstad og innseilingen

 • Kinesiske forskere ser til Kystverket

  06.12.2012 | Artikkel |

  Fire forskere fra Beijing besøkte torsdag Kystverket Vest for å lære om norsk regelverk og praksis knyttet til transport av flytende naturgass (LNG) på sjø.