• Sikrere i nordområdene

  05.07.2011 | Artikkel |

  ustabile klimaet i det sårbare miljøet i nordområdene gir store utfordringer for sjøtransport. Nå har Kystverket og Universitetet i Tromsø (UiT) inngått avtale for å utdanne flere som kan navigere trygt i arktiske

 • Høring: Forslag til losavgifter og sikkerhetsavgifter i 2019

  16.11.2018 | Artikkel | Havner og farleder | Los | News | Regelverk

  høringen om sektoravgifter for 2019, som ble sendt ut til høringsinstansene 5. november, foreslår Kystverket å holde losavgiften på dagens nivå og redusere sikkerhetsavgiftene med 5,2 prosent.

 • Besøk fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomité

  11.03.2014 | Artikkel | Meldings- og informasjonstjenester | Sjøtrafikkovervåking

  Tirsdag 11. mars besøkte Stortingets transport- og kommunikasjonskomité Kystverket Vest i Haugesund. Digitalisering, forenkling og samhandling av maritime tjenester var noen av temaene under besøket.

 • Koronaviruset og sjøtrafikken

  News
 • Bygger ny losstasjon i Tananger

  14.02.2017 | Artikkel | Los | News
 • 6,25 millioner til Kystverkmusea

  16.08.2012 | Artikkel | Kystkultur

  det bevilget 9,250 millioner kroner til kystkulturtiltak. Av dette er 6,25 millioner øremerket Kystverkets etatsmuseums arbeid med formidling av historie og kystkultur.

 • Mulig streik kan påvirke lostjenesten

  04.04.2018 | Artikkel |

  Dersom det blir streik i privat sektor ifm lønnsoppgjøret, kan det gi konsekvenser for driften av lostjenesten fra 8. april.

 • Nasjonal Brukerkonferanse 2020

  03.03.2020 | Artikkel | Havner og farleder | News

  Hvordan løser Kystverket oppgavene med å gjøre norskekysten til verdens sikreste og reneste? Hvordan mener dere vi løser oppgavene? Hva kan vi gjøre annerledes? Hva er satsingene og hva vil fremtiden bringe

 • Kurser rederier til å utføre egne farledsbevisprøver

  11.02.2016 | Artikkel | Farledsbevis | Los | Regelverk

  Kystverket arrangerer assessorkurs for rederinæringen, slik at rederienes egne kapteiner kan bli sensorer under farledsbevisprøver for klasse 3-farledsbevis. Kurset tar utgangspunkt i den nye lospliktforskriften

 • Forslag til endringer i Losloven

  02.05.2018 | Artikkel | Los | News | Regelverk