• Risikoanalyse skipstrafikk ved Svalbard

  30.06.2011 | Artikkel |

  Som en oppfølging av arbeidet med rapporten om forslag til polarlostjeneste på Svalbard har Kystverket gitt DNV i oppdrag å gjennomføre en risikoanalyse vedrørende innføring av los- eller kjentmannstjeneste

 • Nedgang i ulykker

  29.06.2011 | Artikkel | Akutt forurensning | Los

  Kystverkets ulykkesstatistikk for 2009 viser at antall skipsulykker med los om bord har gått ned fra 15 i 2008 til 8 i 2009. Totalt ble det utført om lag 42 000 losoppdrag i 2009, mot om lag 48 000 i 2008

 • Årsrapport 2009

  12.07.2011 | Artikkel | Akutt forurensning
 • Ny versjon av Njord

  06.07.2011 | Artikkel |

  3. juni lanserer Kystverket en ny versjon av det elektroniske losformidlingssystemet Njord. Njord 3.0 inneholder en rekke nye funksjoner som gir bedre brukervennlighet.

 • Sikrere i nordområdene

  05.07.2011 | Artikkel |

  ustabile klimaet i det sårbare miljøet i nordområdene gir store utfordringer for sjøtransport. Nå har Kystverket og Universitetet i Tromsø (UiT) inngått avtale for å utdanne flere som kan navigere trygt i arktiske

 • Bølgevarslingsseminar

  06.07.2011 | Artikkel |

  Denne uka arrangerte Kystverket og Meteorologisk institutt (met.no) et seminar i Bordø for brukere av bølgevarslingstjenesten. Brukerne ble invitert til å komme med synspunkter og behov knyttet til bølgevarsling

 • Losstasjon i Florø

  12.07.2011 | Artikkel |

  Kystverket etablerer 1. januar 2011 en permanent losstasjon i Florø. Losstasjonen vil på sikt bli bemannet med seks personer.