• Endringer i Kystverket fra nyttår

  21.02.2019 | Artikkel | Los | Om Kystverket | Regelverk

  januar trer organisasjonsendringer i kraft i Kystverket. Vi gjør endringer innen losordningen, for å sikre et tydeligere skille mellom operativ lostjeneste og forvaltning. Det operative skilles ut i egen

 • Regjeringen omorganiserer og effektiviserer lostjenesten

  11.04.2014 | Artikkel |

  jon om losordningen i statsråd. Denne innbefatter at lostjenesten trekkes ut av Kystverkets nåværende regioner og legges direkte under Kystverkets hovedkontor. Samtidig vil Regjeringen konkurranseutsette

 • Utfordrende å lose ved Svalbard

  22.01.2016 | Artikkel | Los

  Kystverket trapper opp lostjenesten ved Svalbard. Å utføre losoppdrag i disse farvannene er en krevende manøver.

 • Presiseringer om konkurranseutsetting

  08.05.2014 | Artikkel | Los
 • Endringer og effektivisering av lostjenesten

  29.04.2014 | Artikkel |
 • Lettelser i losplikten

  11.11.2015 | Artikkel | Los | Om Kystverket | Regelverk
 • Federal Kivalina

  08.09.2016 | Artikkel | Akutt forurensning
 • Statsråden lærte om Kystverket

  29.01.2014 | Artikkel | Akutt forurensning | Farled, fyr og merker | Farledsbevis | Havner | Havnesikring | Los | Meldings- og informasjonstjenester | Om Kystverket | Sjøtrafikkovervåking

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var i dag på besøk hos Kystverket, og fikk lære mer om både ansvars- og satsingsområdene til sin nye etat.

 • Tok arrest i cruiseskip

  22.05.2014 | Artikkel |

  Independence of the Seas, ved kai i Ålesund. Dette skjedde med bakgrunn i store utestående krav til Kystverket.

 • Nytt losnaust etablert på Fedje

  31.07.2014 | Artikkel |

  Lostjenesten i Bergensområdet har fått et nytt og moderne losnaust på Fedje. Losnaustet vil stasjonere 11 losbåtførere og losbåten ”Los 116” som betjener innseilingene til Sture og Mongstad og innseilingen