• Trafikkseparasjon

  16.02.2016 | Artikkel | Maritime tjenester | Regelverk | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket forebygger ulykker på sjøen primært gjennom maritime tjenester som sjømerker, lostjeneste og trafikkovervåkning. Et annet viktig sjøsikkerhetstiltak er å utvikle og etablere seilingsregler i

 • Ny kontrakt signert

  20.01.2017 | Artikkel | Los | News

  I dag har Kystverket Lostjenesten signert ny tjenestekonsesjon med helikopterleverandør.

 • Ny leverandør skal frakte losene

  01.04.2016 | Artikkel | Los

  driften av losbåttjenesten på Hvasser og Skipstandsand. Innen 1. juni skal NLT ha overtatt alle Kystverkets losbåtstasjoner og losbåter. 

 • Losavgifter og sikkerhetsavgifter for 2017 er fastsatt

  22.12.2016 | Artikkel | Avgifter | News
 • Forslag til avgifter for 2017 er ute til høring

  09.11.2016 | Artikkel | Avgifter | Farledsbevis | Los | Maritime tjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  I høringen om avgifter for 2017 foreslår Kystverket å videreføre fritaket for losberedskapsavgift for fartøy opp til 8.000 BT og 100 prosent rabatt for fartøy med høy score på miljøskipsindeksen ESI. Ordningene

 • I beredskap for uværet "Tor"

  08.02.2016 | Artikkel | Aksjoner | Akutt forurensning | Beredskap | News | Oljevern

  Kystverket samarbeider med andre beredskapsmyndigheter for å være best mulig forberedt når uværet "Tor" nå treffer kysten.

 • Flere fikk benytte farledsbevis

  11.02.2016 | Artikkel | Farledsbevis | Los | Maritime tjenester | News

  Lostjenesten hadde i 2015 en beskjeden økning i antall lospliktige seilaser. Men færre hadde los om bord. I fjor gikk 63 % av lospliktig sjøtrafikk med farledsbevis i stedet for los.