• To av tre lospliktige seilas med farledsbevis

  09.02.2018 | Artikkel | Los | News
 • Ekstra fokus på beredskap under Trident Juncture

  07.09.2018 | Artikkel | Beredskap | Meldings- og informasjonstjenester | News | Sjøtrafikkovervåking

  I forbindelse med den store NATO-øvelsen Trident Juncture vil Kystverket ha ekstra fokus på beredskap i områdene med økt sjøtrafikk. Spesielt i forbindelse med transport av materiell til og fra Norge er

 • Kystverket med på storøvelsen Trident Juncture

  21.08.2018 | Artikkel | Los | Meldings- og informasjonstjenester | News | Om Kystverket | Sjøtrafikkovervåking

  Kystverket er en av aktørene som skal være med på den store NATO-øvelsen Trident Juncture i oktober og november i år. 30 deltakende nasjoner er med på øvelsen, som Norge er vertsnasjon for.

 • Slik blir cruisesesongen 2018

  14.05.2018 | Artikkel | Los | News

  er en økning på cirka 20% fra 2016. 3,6 millioner cruisepassasjerer skal besøke norske farvann. Lostjenesten er godt forberedt og inne i sin høysesong.

 • Ny losstasjon i Tananager

  10.01.2018 | Artikkel | Havner og farleder | Los | News
 • Økt aktivitet i marine og maritime næringer

  15.02.2018 | Artikkel | Los | News

  Lostjenesten opplevde en oppgang i antallet lospliktige seilas i 2017. Dette vitner om økt aktivitet i marine og maritime næringer langs kysten vår.