• Gir råd om rensing av strender i Hellas

    30.10.2017 | Artikkel | Aksjoner | Beredskap | News | Oljevern | Skipsvrak

    Hilde Dolva fortalte Kronprins Haakon og statsråd Ketil Solvik Olsen om hvordan våre strandområder ble rene igjen etter Full City-grunnstøtingen, er hun på plass og jobber med strandrensingen etter et skipsforlis

  • Foredragsholdere på beredskapsseminaret 2017

    16.10.2018 | Artikkel | Beredskap | Oljevern

    Presentasjon av Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) Direktør for senteret Ann-Helen Ernstsen har en allsidig maritim erfaringsbakgrunn innen sikkerhet, oljevern og beredskap. Hun har utdanning som