• Tildelt ITS-prisen for 2020

  11.03.2021 | Artikkel | News

  Styret i ITS Norway har tildelt ITS-prisen for 2020 til avdelingsleder Jon Leon Ervik, på vegne av sin avdeling for navigasjonsteknologi og losforvaltning i Kystverket.

 • Innfører nytt overvåkingsverktøy i sjøtrafikksentraltjenesten

  05.03.2021 | Artikkel | News | Sjøtrafikkovervåking

  automatisert overvåking av skipstrafikk. Verktøyet gir sjøtrafikksentralene et bedre grunnlag for å kunne oppdage uønskede og kritiske trafikksituasjoner på et tidligere tidspunkt.

 • Tester bruk av virtuelle AIS-posisjonsmerker

  06.05.2021 | Artikkel | Beredskap | Havner og farleder | Kystkultur | Los | News | Sjøtrafikkovervåking

  posisjonsmerker for sjøgående søk- og redningsoppdrag. Disse merkene blir sendt til fartøy via Kystverkets nettverk av AIS-basestasjoner langs kysten. Tjenesten er utviklet og gjort tilgjengelig for HRS gjennom