• Ferdselsforbud ved Northguider

  02.08.2019 | Artikkel | Beredskap | News

  28. desember 2018 grunnstøtte tråleren Northguider ved Sparreneset på Svalbard. Til uken starter jobben med å rette opp skipet, for senere å fjerne vraket. Fra og med 4. august 2019 innføres et midlertidig

 • Fjerningen av Northguider utsatt

  15.10.2019 | Artikkel | Beredskap | News

  Arbeidet med å fjerne reketråleren Northguider ved Svalbard er utsatt. Vraket har større skader enn først antatt. I tillegg har vanskelige is- og værforhold gjort at arbeidet nå er så forsinket at det

 • Ytterligere sikring av Northguider

  06.03.2019 | Artikkel | Beredskap | News

  KV Svalbard har gjennomført en vellykket operasjon ved den havarerte tråleren Northguider i Hinlopen, og risikoen ved havaristen er dermed ytterligere redusert. – Arbeidet i Hinlopen har gitt oss ny kunnskap

 • Arbeidet med Northguider i gang igjen

  23.08.2019 | Artikkel | Beredskap | News

  Det nederlandske bergingsselskapet Smit Salvage var tilbake ved skipsvraket Northguider i Hinlopenstretet på Svalbard onsdag formiddag. Arbeidet med vrakfjerningen er nå gjenopptatt. 

 • Læring etter trålerhavariet

  15.02.2019 | Artikkel | Beredskap | News

  Det gikk bra med oljetømming etter at tråleren Northguider grunnstøtte i Hinlopstredet på Svalbard. Men hva kunne skjedd, i verste fall? SINTEF og Norsk Polarinstitutt har levert rapporter som ser på nettopp

 • Fjerningen av Northguider forsinket

  15.10.2019 | Artikkel | Beredskap | News

  Reketråleren Northguider som havarerte i Hinlopenstredet ved Svalbard i desember i fjor, har større skader enn først antatt. Kystverket avventer svar fra rederi og forsikringsselskapet om videre plan for

 • Havarert tråler på Svalbard

  13.01.2019 | Artikkel | Beredskap | News

  Fredag 28. desember 2018 grunnstøtte tråleren "Northguider" på Svalbard. Mannskapet på 14 ble evakuert, og ingen ble skadet. Kystverket fører tilsyn med skipseiers tiltak på havaristen, og samarbeider

 • Om risiko og beredskap i arktiske farvatn

  31.05.2019 | Artikkel | Beredskap | Havner og farleder | Meldings- og informasjonstjenester | News
 • Meld deg på årets Nasjonale beredskapsseminar

  06.09.2017 | Seksjon | Beredskap | Oljevern

  tids hendelser. Dette vil også innbefatte orienteringer fra hendelsene med  KNM Helge Ingstad og Northguider. I år vil også Kystverkets samvirkeaktører bli invitert i forbindelse med revisjon av Nasjonal

 • 01.11.2019 | Artikkel | Beredskap | Oljevern