Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Brukersamling i Kystverket Vest

Kystverket Vest arrangerte 29. november 2016 brukersamling for samarbeidspartnere i Rogaland, Hordaland og  Sogn & Fjordane.

Under samlingen ble det informert om siste nytt og pågående prosesser. Formålet med samlingen er å skape en møteplass for diskusjon av felles interesser og problemstillinger.

 Aktuelle tema:

  • Maritim infrastruktur og -planlegging
  • Havnesikring
  • Havne- og farvannsloven - utvalgte tema

 

Presentasjoner fra samlingen

 

Maritim infrastruktur og -planlegging  
NTP-prosessen Sjefingeniør Knut Stenevik
Farledsnormalen og krav til fri seilingshøyde Sjefingeniør Knut Stenevik
Farledsnormalen og bruk av sjøområder Sjefingeniør Knut Stenevik
Statlig eller kommunalt ansvar Sjefingeniør Knut Stenevik
Navigasjonsmerking for nytte- og fritidsflåten Senioringeniør Rune Kristiansen
Farledsnormalen og dimensjonering av farled Overingeniør Martin Tveit
Miljøtiltak og oppfølging av vannforskriften Seniorrådgiver Lene Mathisen
Tilskudd til intrastruktur i fiskerihavner Senioringeniør Rita Svendsbøe
Planlegging og prioritering av farleds- og fiskerihavntiltak Senioringeniør Rita Svendsbøe
   
Havnesikring                                      
Trender/erfaringer fra Kystverkets tilsyn Seniorrådgiver Tor Hellesen
SafeSeaNet- Informasjon og erfaringsutveksling Sjefingeniør Jarle Hauge
Veileder og mal for utarbeidelse av sårbarhetsvurdering (PFSA) for havneanlegg

Seniorrådgivere Grethe Westre og Sveinung Hustoft

Sikringshendelser, sikringsnivå, og litt til

Seniorrådgiver Andreas Breivik
   
Havne- og farvannsloven                              
Havne- og farvannsloven - utvalgte   tema                                   Seniorrådgiver John Steinar Raknes

Siste nytt