- Forlenger farledsbevis med 6 måneder

- Forlenger helseattester og sertifikater for los med seks måneder

- Hvilke tiltak gjør Lostjenesten for å forhindre smittespredning?

- Nyttige lenker

- Gjelder mottaksplikten etter havne- og farvannsloven?

- Hvilke nye reguleringer er innført på grunn av koronautbruddet?

- Hva regnes som kritiske samfunnsfunksjoner?

- Hvilke begrensninger setter karanteneforskrifter?

- Hva innebærer forsterket grensekontroll?

- Hvordan løser man mannskapsbytter og servicepersonells adgang til skip?

- Er det innført landlovnekt?

- Er havnene i Norge stengt?

- Hvordan skal kystkommuner håndtere skip med mistenkt eller kjent smitte om bord?

- Hvor skal vi varsle ved smitte eller mistanke om smitte om bord på et skip?

- Hvor finner vi informasjon om status på koronautbruddet?