Spørsmål:
Hvilke tiltak gjør Lostjenesten for å forhindre smittespredning?
Svar:

Lostjenesten har satt i verk en rekke tiltak for å hindre spredning av Covid-19-utbruddet. Vi forholder oss til alle de forholdsregler som er anbefalt og gitt av de norske myndighetene. Det betyr blant annet at: 

  • Vi jobber ikke dersom vi har influensa-lignende symptomer, og vi unngår kontakt med personer med slike symptomer.
  • Vi begrenser sterkt fysiske møter.
  • Vi gjør generelle forebyggende tiltak, som å sørge for god hånd- og hostehygiene, og holder god fysisk avstand til andre.
  • Vi oppfordrer våre loser til å bruke hansker. Vi gir også anledning til å bruke ansiktsmaske, hvis de får muligheten. Vi vil imidlertid understreke at bruk av munnbind ikke er blant smitteverntiltakene som anbefales av Folkehelseinstituttet (FHI) til den generelle befolkningen.
  • Vi søker kontinuerlig å transportere våre loser på måter som reduserer muligheten for nær fysisk kontakt med andre personer, f.eks. leiebiler.

Alle fartøyer er forpliktet til å bekrefte om det er personer ombord i fartøyene med symptomer på influensa eller andre symptomer som kan være relatert til Covid-19 i SafeSeaNet Norge.

Vi har også utarbeidet egne prosedyrer for håndtering av smitte om bord på skip, samt tiltakskort ved eventuell smitte i Lostjenesten.

Les mer om Lostjenestens tiltak her: