Ansatte i Kystverket

Liste over ansatte

 • Aase Kristin Eikenæs Marthinsen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019734 , Mobil: 90503114
 • Aina Iren Pettersen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for administrasjon og regnskap, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477427 , Mobil: 91580481
 • Aleksandra Leikanger Stave

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Stabsenheten for innkjøp og anskaffelser, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 07847 , Mobil: 41632349
 • Alexander Stokkan

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91382645
 • Alexander Frostis

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for transportplanlegging, plan og utredning, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019731 , Mobil: 96012353
 • Alexander Lund

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Sokndal losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 41126577
 • Alexander Sundkvist

  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91828926
 • Alexander Slettingdalen

  • Lærling IKT
  • Arbeidssted: Stabsenheten for IKT og BSS, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 07847
 • Alf Bjørnvik

  • Statslos
  • Arbeidssted: Sandnessjøen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95803426
 • Alf Arne Borgund

  • Avdelingsleder
  • Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 70231153 , Mobil: 47753446
 • Alf Erling Torsen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Kvitsøy losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91389069
 • Alf Martin Otervik

  • Statslos
  • Arbeidssted: Trondheim losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 48895433
 • Alf M. Sollund

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: BarentsWatch-senteret, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91889676
 • Alf Tore Kristoffersen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Vardø sjøtrafikksentral, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78989898 , Mobil: 90787419
 • Anders Røeggen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Staben for kommunikasjon og samfunnskontakt, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 07847 , Mobil: 98214900
 • Anders Knotten

  • Styrmann
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 99419520
 • Anders Mathisen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: BarentsWatch-senteret, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 91352758 , Mobil: 91352758
 • Anders Melingen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Viksøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190698
 • Anders Wilhelmsen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Horten losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 48482932
 • Anders Gutvik

  • Styrmann
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Anders Nordstrand

  • Statslos
  • Arbeidssted: Fedje losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90205682
 • Anders Andrè Andersen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Sokndal losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 48895887
 • Anders Helge Nilsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for los og VTS, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733272 , Mobil: 92244905
 • Andor Gridseth

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95844095
 • Andor Antonsen

  • Losoldermann
  • Arbeidssted: Nordland losoldermannskap, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 76986801 , Mobil: 95190622
 • Andre Askjem

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90548206
 • Andre Bjøringsøy

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 33034960
 • Andreas Kjøl

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Sjøsikkerhetsavdelingen, Kystverkets Hovedkontor
  • Telefon: 95082287 , Mobil: 95082287
 • Andreas Breivik

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Sjøsikkerhetsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 46851892
 • Anette Solbraa-Bay

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Miljø- og planleggingsseksjonen, Kystverkets beredskapssenter
  • Telefon: 33034830 , Mobil: 92897842
 • Anita Hansen

  • Konsulent
  • Arbeidssted: Regionkontor Nordland, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069603
 • Anita Eliassen Tveit

  • Konsulent
  • Arbeidssted: Vestlandet losoldermannskap, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 55302404
 • Anna Åsell

  • Overingeniør
  • Arbeidssted: Senteret for utbygging, Kystverket Nordland
  • Mobil: 45971209
 • Anna Karlqvist

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: BarentsWatch-senteret, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 90471297 , Mobil: 90471297
 • Anna-Sofie Skårmo

  • Førstekonsulent
  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019722 , Mobil: 90203180
 • Anne Søyset

  • Leder
  • Arbeidssted: Internrevisjonen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 07847
 • Anne Britt Ottøy

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Vest, Kystverket Vest
  • Telefon: 52733224
 • Anne Grethe Nilsen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Staben for kommunikasjon og samfunnskontakt, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 52733316 , Mobil: 48890838
 • Anne Gunn Mostad

  • Stabsdirektør
  • Arbeidssted: HR-staben, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231197 , Mobil: 92296148
 • Anne Mari Kvendbø Gundersen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90787380
 • Anne-Mari Almås Berge

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for eiendom og kystkultur, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019723 , Mobil: 90865790
 • Anniken Nylund Aasjord

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Regionkontor Nordland, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069614 , Mobil: 48236944
 • Ansgar Larsen

  • Ingeniør
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 52733245 , Mobil: 97152992
 • Ansten Hansen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Trondheim losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 91842588
 • Antti Lahdenperä

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 91732202 , Mobil: 91732202
 • Are Aksnes

  • Statslos
  • Arbeidssted: Bergen losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95190549
 • Arent Wiken

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Senteret for los og VTS, Kystverket Vest
  • Telefon: 56164436 , Mobil: 91566752
 • Are Norvald Nilsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Brevik losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190822
 • Arian Midthassel

  • Maskinist
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95825915
 • Arild Fredriksen

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for eiendom og kystkultur, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019765 , Mobil: 91815123
 • Arild Arntzen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 07847
 • Arild Hansen

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Mobil: 91307965
 • Arild Johannessen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Horten losformidling, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 40448894
 • Arild Lofthus

  • Statslos
  • Arbeidssted: Tananger losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 40037801
 • Arild Engelsen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 33034960 , Mobil: 92400918
 • Arild Blåsternes

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 07847 , Mobil: 48023895
 • Arne Sandvik

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 37019728 , Mobil: 95190705
 • Arne Radmann

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Senteret for utbygging, Kystverket Nordland
  • Telefon: 99640040 , Mobil: 99640040
 • Arne Halvorsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Rogaland losoldermannskap, Kystverkets Lostjeneste
  • Telefon: 91696890 , Mobil: 91696890
 • Arne C Christoffersen

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 33034960 , Mobil: 91644275
 • Arne Vilhelm Nerberg

  • Fagarbeider
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverket Rederi
 • Arnfinn Remøy

  • Statslos
  • Arbeidssted: Kristiansund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 91528714
 • Arnold Kallevåg

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 51736031 , Mobil: 99535701
 • Arnt Edmund Ofstad

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Troms og Finnmark, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477416 , Mobil: 97759313
 • Arnt Egil Bjellvåg

  • Statslos
  • Arbeidssted: Kristiansund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91541705
 • Arnt Ove Rødne

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 51736031 , Mobil: 95060842
 • Arnt Roald Olsen

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Nordland, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069622 , Mobil: 91736479
 • Arnt Runar Sævrøy

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 56164430 , Mobil: 90107835
 • Arnulf Aakerøy

  • Losbåtfører
  • Arbeidssted: Kirkenes losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847
 • Arve Gangåssæter

  • Statslos
  • Arbeidssted: Karmøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190722
 • Arve Dimmen

  • Avdelingsdirektør
  • Arbeidssted: Sjøsikkerhetsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231050 , Mobil: 95190595
 • Arve Refsnes

  • Formann
  • Arbeidssted: Forsyningsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 70160178
 • Arve Turbekkmo

  • Statslos
  • Arbeidssted: Trondheim losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 90713857
 • Arve Garshol

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: HR-staben, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 95759503 , Mobil: 95759503
 • Arve Bjørnulf Bøe

  • Statslos
  • Arbeidssted: Kristiansund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 91382696
 • Arve Jostein Eldevik

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Sjøsikkerhetsavdelingen, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 70231023 , Mobil: 95920256
 • Asbjørn Grøttan

  • Statslos
  • Arbeidssted: Kristiansund losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 07847 , Mobil: 95121639
 • Asbjørn Jensen

  • Rådgiver
  • Arbeidssted: Senteret for administrasjon og regnskap, Kystverket Troms og Finnmark
  • Telefon: 78477478 , Mobil: 46790802
 • Asbjørn Vågen

  • Losformidler
  • Arbeidssted: Kvitsøy losformidling, Kystverket Lostjenesten
  • Telefon: 47624356 , Mobil: 47624356
 • Asbjørn Birkeli Austevoll

  • Statslosaspirant
  • Arbeidssted: Viksøy losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Telefon: 91134251 , Mobil: 91134251
 • Asle Gjermundrød

  • Seniorrådgiver
  • Arbeidssted: Stabsenheten for administrasjon, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91109199
 • Asle Torgeir Njåstad

  • Trafikkleder
  • Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral, Kystverket Vest
  • Telefon: 07847 , Mobil: 97509631
 • Astrid Dagmar Lie

  • Seniorkonsulent
  • Arbeidssted: Stabsenheten for administrasjon, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 07847 , Mobil: 40858396
 • Atle Lexerød

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslo losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 95190551
 • Atle Kulien

  • Fagarbeider
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847
 • Atle Ileby

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Mobil: 47661370
 • Atle Rønning

  • Senioringeniør
  • Arbeidssted: Regionkontor Nordland, Kystverket Nordland
  • Telefon: 76069610
 • Audun Olsen

  • Statslos
  • Arbeidssted: Tananger losstasjon, Kystverkets lostjeneste
  • Mobil: 40038884
 • Augustin Ivar Silva Hansen

  • Konsulent
  • Arbeidssted: Regionkontor Sørøst, Kystverket Sørøst
  • Telefon: 41765255 , Mobil: 41765255
 • Aynur Arikan Koc

  • Konsulent
  • Arbeidssted: Staben for interne tjenester, Kystverkets hovedkontor
  • Telefon: 07847