Ansatte i Kystverket

Liste over ansatte

 • Ådne Sinding Hassum Lofthus

  • Statslos
  • Arbeidssted: Oslofjorden losoldermannskap, virksomhetsområdet for lostjenesten
  • Telefon: 95190555 , Mobil: 95190555
 • Åsmund Åmelfot

  • Arbeidssted: mannskapsavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 90578670 , Mobil: 90578670
 • Åsmund Kind Brevik

  • Fagarbeider m/fagbrev
  • Arbeidssted: Entrepriseavdelingen, Kystverkets rederi
  • Telefon: 07847 , Mobil: 91335345