Ansatte i Kystverket

Liste over ansatte

  • Palmar Elias Knardal

    • Skipsfører
    • Arbeidssted: Fartøydriftsavdelingen, Kystverket Rederi
    • Telefon: 07847 , Mobil: 95844095
  • Paul Bergsli

    • Fagarbeiderstillinger
    • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverket Rederi
    • Telefon: 07847 , Mobil: 95028253
  • Paul Gustav Nyland

    • Seniorrådgiver
    • Arbeidssted: Kystforvaltningsavdelingen, Kystverket hovedkontoret
    • Telefon: 70231041 , Mobil: 90104901
  • Paul Willy Paulsen

    • Trafikksentralsjef
    • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
    • Telefon: 07847 , Mobil: 40000096
  • Paul Willy Bakke

    • Statslos
    • Arbeidssted: Bergen losstasjon, Kystverket Lostjenesten
    • Telefon: 07847 , Mobil: 95190747
  • Pernille Iselin Andersen

    • Arbeidssted: SLUTTET, Kystverket hovedkontoret
    • Telefon: 07847
  • Per Arne Berge

    • Maskinist
    • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverket Rederi
    • Telefon: 07847
  • Per Arne Hundsnes

    • Statslos
    • Arbeidssted: Ålesund losstasjon, Kystverket Lostjenesten
    • Mobil: 91528712
  • Per Einar Johnsen

    • Trafikksentralsjef
    • Arbeidssted: Brevik sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
    • Telefon: 35572610 , Mobil: 40036829
  • Per Erik Ose

    • Senioringeniør
    • Arbeidssted: Senter for farled, fyr og merker, Kystverket Midt-Norge
    • Telefon: 70160149
  • Per Erik Vinge

    • Statslos
    • Arbeidssted: Brevik losstasjon, Kystverket Lostjenesten
    • Mobil: 91866016
  • Per Fredrik Mentzsen-Lie

    • Statslos
    • Arbeidssted: Oslo losstasjon, Kystverket Lostjenesten
    • Telefon: 07847 , Mobil: 95190561
  • Per Helge Thom

    • Senioringeniør
    • Arbeidssted: Senter for utbygging, Kystverket Nordland
    • Telefon: 76069631 , Mobil: 95791778
  • Per Herman Syre

    • Statslos
    • Arbeidssted: Tananger losstasjon, Kystverket Lostjenesten
    • Telefon: 07847 , Mobil: 97072954
  • Per Inge Ringseth Sivertsen

    • Trafikkleder
    • Arbeidssted: Vardø sjøtrafikksentral, Kystverket Troms og Finnmark
    • Mobil: 41611283
  • Per Jan Osdal

    • Kystdirektør
    • Arbeidssted: Kystdirektør Kystverket Hovedkontoret, Kystverket hovedkontoret
    • Telefon: 70231074 , Mobil: 41570890
  • Per Kristian Veberg

    • Losformidler
    • Arbeidssted: Horten losformidling, Kystverket Lostjenesten
    • Telefon: 07847
  • Per Magne Ingebretsen

    • Trafikkleder
    • Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral, Kystverket Sørøst
    • Telefon: 33034960 , Mobil: 95078965
  • Per Morten Noven

    • Losformidler
    • Arbeidssted: Kvitsøy losformidling, Kystverket Vest
    • Telefon: 48502959 , Mobil: 48502959
  • Per Odd Krystad

    • Seniorrådgiver
    • Arbeidssted: Operasjonsseksjonen, Beredskapssenteret
    • Telefon: 76069644 , Mobil: 91380103
  • Per Otto Bremtun

    • Statslos
    • Arbeidssted: Fredrikstad losstasjon, Kystverket Lostjenesten
    • Telefon: 07847 , Mobil: 90618110
  • Per Sven Berg

    • Statslos
    • Arbeidssted: Brevik losstasjon, Kystverket Lostjenesten
    • Telefon: 07847 , Mobil: 48894432
  • Per Øyvind Hansen

    • Statslosaspirant
    • Arbeidssted: Troms og Finnmark losoldermannskap, Kystverket Lostjeneste
    • Telefon: 95144463 , Mobil: 95144463
  • Per-Magne Løseth Rovde

    • Seniorrådgiver
    • Arbeidssted: Senter for farled, fyr og merker, Kystverket Midt-Norge
    • Telefon: 70160159 , Mobil: 91617530
  • Per-Ove Godø

    • Seniorrådgiver
    • Arbeidssted: Internrevisjon, Kystverket hovedkontoret
    • Telefon: 07847 , Mobil: 48208631
  • Peter Tandberg

    • Arbeidssted: SLUTTET,
  • Peter Wewer Melby

    • Senioringeniør
    • Arbeidssted: Stabsenhet IKT og BSS, Kystverket hovedkontoret
    • Telefon: 33034860 , Mobil: 97141798
  • Petter Georg Støle

    • Seniorrådgiver
    • Arbeidssted: Operasjonsseksjonen, Beredskapssenteret
    • Telefon: 70160147
  • Pål Walthinsen

    • Fagarbeider
    • Arbeidssted: Mannskapsavdelingen, Kystverket Rederi
    • Telefon: 07847 , Mobil: 90933368
  • Pål Børholm

    • Statslos
    • Arbeidssted: Sandnessjøen losstasjon, Kystverket Lostjenesten
    • Telefon: 07847 , Mobil: 95190849
  • Pål Are Lilleheim

    • Seniorrådgiver
    • Arbeidssted: Stab for kommunikasjon og samfunnskontakt, Kystverket hovedkontoret
    • Telefon: 70231031 , Mobil: 92687085
  • Päivi A Pirttijärvi

    • Rådgiver
    • Arbeidssted: Senter for administrasjon og regnskap, Kystverket Troms og Finnmark
    • Telefon: 78477463