Aase Kristin Eikenæs Marthinsen

Seniorrådgiver

Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystforvaltning
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
Tel: 37019734 , Mob: 90503114