Aksel Eriksen

Maskinist

Arbeidssted: Mannskapsavdelingen
Kystverket Rederi
Tel: 07847 , Mob: 47655082