Alexander Frostis

Rådgiver

Arbeidssted: avdelingen for transportplanlegging og mobilitet
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
Tel: 37019731 , Mob: 96012353