Alexander Stokkan

Fagarbeider m/fagbrev

Arbeidssted: Mannskapsavdelingen
Kystverket Rederi
Tel: 07847 , Mob: 91382645