Alexander Halvorsen Sundkvist

Styrmann

Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
Tel: 91828926 , Mob: 91828926