Alf Martin Otervik

Statslos

Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap
virksomhetsområdet for lostjenesten
Tel: 48895433 , Mob: 48895433