Alf-Tore Kristoffersen

Trafikkleder

Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystovervåking Vardø
virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
Tel: 90787419 , Mob: 90787419