Anders Magne Knotten

Styrmann

Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
Tel: 99419520 , Mob: 99419520