Anders Røeggen

Rådgiver

Arbeidssted: Staben for kommunikasjon og samfunnskontakt
Kystverkets hovedkontor
Tel: 07847 , Mob: 98214900