Anders Røeggen

Rådgiver

Arbeidssted: Stab for kommunikasjon og samfunnskontakt
Kystverket hovedkontoret
Tel: 07847 , Mob: 98214900