Andor Dagfinn Antonsen

Losoldermann

Arbeidssted: Nordland losoldermannskap
virksomhetsområdet for lostjenesten
Tel: 76986801 , Mob: 95190622