Andor Gridseth

Fagarbeider m/fagbrev

Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
Tel: 93433705 , Mob: 93433705