André Bjøringsøy

Trafikkleder

Arbeidssted: Horten sjøtrafikksentral
virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
Tel: 33034960 , Mob: 92033584