Anne Britt Riise Ottøy

Senioringeniør

Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystforvaltning
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
Tel: 52733224 , Mob: 90582628