Anne Grethe Nilsen

Seniorrådgiver

Arbeidssted: Stab for kommunikasjon og samfunnskontakt
Kystverket hovedkontoret
Tel: 52733316 , Mob: 48890838