Anne-Mari Almås Berge

Rådgiver

Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
Tel: 37019723 , Mob: 90865790