Anne Mari Elisabethdatter Kven Gundersen

Fagarbeider m/fagbrev

Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
Tel: 90787380 , Mob: 90787380