Anniken Nylund Aasjord

Seniorrådgiver

Arbeidssted: avdelingen for hav- og kystforvaltning
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
Tel: 76069614 , Mob: 48236944