Ansgar Larsen

Ingeniør

Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
Mob: 97152992