Ansten Andreas Hansen

Statslos

Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap
virksomhetsområdet for lostjenesten
Tel: 91842588 , Mob: 91842588