Are Norvald Nilsen

Statslos

Arbeidssted: Skagerrak losoldermannskap
virksomhetsområdet for lostjenesten
Tel: 35572608 , Mob: 95190822