Are Norvald Nilsen

Statslos

Arbeidssted: Brevik losstasjon
Kystverket Lostjenesten
Mob: 95190822