Arent Wiken

Senioringeniør

Arbeidssted: avdelingen for navigasjonsteknologi og losforvaltning
virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
Tel: 56164436 , Mob: 91566752