Arild Fredriksen

Pensjonist

Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei