Arnt Edmund Ofstad

Senioringeniør

Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
Tel: 78477416 , Mob: 97759313