Arnt Egil Bjellvåg

Statslos

Arbeidssted: Kristiansund losstasjon
Kystverket Lostjenesten
Tel: 07847 , Mob: 91541705