Arnt Egil Bjellvåg

Statslos

Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap
virksomhetsområdet for lostjenesten
Tel: 91541705 , Mob: 91541705