Arnt Ove Rødne

Trafikkleder

Arbeidssted: Kvitsøy sjøtrafikksentral
virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
Tel: 51736030 , Mob: 95060842