Arnt Roald Olsen

Senioringeniør

Arbeidssted: avdelingen for rederi, fyr og sjømerking
virksomhetsområdet for transport, havn og farlei
Tel: 76069622 , Mob: 91736479