Arnt Runar Sævrøy

Trafikkleder

Arbeidssted: Fedje sjøtrafikksentral
virksomhetsområdet for navigasjonsteknologi og maritime tjeneste
Tel: 56164430 , Mob: 90107835