Arve Turbekkmo

Statslos

Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap
virksomhetsområdet for lostjenesten
Tel: 90713857 , Mob: 90713857