Asbjørn Grøttan

Statslos

Arbeidssted: Møre og Trøndelag losoldermannskap
virksomhetsområdet for lostjenesten
Tel: 95121639 , Mob: 95121639